top of page

Hipnozės istorija

   Yra žinoma, kad hipnozė viena ar kita savo forma buvo praktikuojama tūkstančius metų. Beveik visos kultūros, įskaitant senovės egiptiečius, graikus, romėnus, persus, kiniečius ir indus vienaip ar kitaip panaudodavo hipnozę. Yra liudijimų, kad graikai ir egiptiečiai turėjo miego ir sapnų šventyklas, kuriose pacientai buvo gydomi hipnozės būdu, o sanskrito tekstuose yra aprašomi įvairūs hipnotinės būsenos lygiai.

    Persų gydytojas Avicena (980-1037) buvo pirmasis,  kuris atskyrė miego ir hipnozės sąvokas.  Savo gydymo knygoje jis minėjo hipnozę ir teigė, kad stipri asmenybė ar siela gali per hipnozę veikti kitus.

   Kaip rodo istoriniai duomenys, transo būsena buvo šamanų ir kitų žmonių ritualų ir religinių ceremonijų dalimi nuo senų laikų, tačiau hipnozė, kokia yra taikoma šiandien, pirmą kartą buvo panaudota 18 amžiuje austrų daktaro Franco Antono Mesmerio (1734-1815). F.A. Mesmeris tikėjo, kad ligas kūne sukelia magnetinių fluidų disbalansas. Jis taikė magnetus ir kitus 7 hipnozės būdus gydymo tikslais. Mesmerio gydymo būdai  buvo vadinami  gyvūnų magnetizmu arba „mesmerizmu“. Tuo buvo mėginama apibūdinti kažkokią nematomą gamtinę jėgą, kurią skleidė gyvūnai. Visgi, medikų bendruomenė nepatikėjo šiais metodais ir daktaras buvo paskelbtas šarlatanu, o jo metodai mediciniškai neaprobuotais.

   Sekdamas Mesmerio pėdomis, Džonas Elliotsonas (1791-1868) toliau išplėtojo gydomajį hipnozės panaudojimą ir 1849 metais  įkūrė „mesmeristinę  ligoninę“, kur hipnozė buvo panaudojama vietoj eterio ar chloroformo chirurginėms operacijoms. Per nelaimingus atsitiktinumus Elliotsono teisėta veikla  pradėjo būti painiojama su klaidingom idėjom ir apgavystėm  ir sukėlė didžiulį skandalą, ko pasėkoje universiteto  valdyba uždraudė  mesmerizmo praktikavimą  ir  daktaras buvo priverstas  atsistatydinti iš pareigų. Vis dėlto, Elliotsonas tęsė savo praktiką privačiai,  o 1842 pradėjo leisti savo medicininį žurnalą  „Zoist“, kuris didžia dalimi buvo skirtas moksliniams hipnozės tyrimams.

   Beskausmių chirurginių operacijų pasitelkiant hipnozę pionieriumi buvo Džeimsas Esdeilas (1808-1859). Šis gydytojas  dirbo Indijoje ir operuodavo pasitelkdamas  hipnozę, tada kai nebuvo jokių nuskausminamųjų nei metodų kaip panardinti pacientą į nesamoningumo  būseną. Panaudojant hipnozę kaip nejautros sukėlimo priemonę buvo atliekamos įvairios operacijos, nuo danties traukimo iki šlaunikalnio ar visos kojos amputacijų. Vėliau Deivas Elmanas dar kartą  atras tokį nuskausminimo būdą, o paciento sąmonės būseną  pavadins pagal Džeimsą Esdeilą, Esdeilo būsena. Visgi tada daugybė medikų ir spauda paskelbė hipnozę šundaktariavimu, o štai  aukštos reputacijos medicininis žurnalas Lancet 1848 metais rašė: „Negalime publikuoti jokio straipsnio tokiu šlykščiu sukčiavimo klausimu  kaip mesmerizmas“ .

   19 amžiuje  milžiniška pažanga hipnozės baruose buvo pasiekta škotų  daktaro Džeimso Breido (1795-1860) pastangomis. Daugelis  laiko Dž. Breidą  hipnozės tėvu. Jis  sugalvojo terminą „hipnotizmas“ ir hipnozę įvardino taip pagal graikų miego dievą Hipną.  Jis pašalino okultinius mesmerizmo šėšėlius nuo hipnozės. Taip pat jam pavyko sugriauti vyraujantį to meto tikėjimą, kad hipnozės būsenos nutinka dėl nepaiškinamų magnetinių jėgų poveikio. Dž. Breidas pademonstravo, kad hipnotinė būsena yra pasiekiama stipriu susitelkimu veikiančiu centrinę nervų sistemą.

  Prancūzų psichiatras Žanas-Martinas Šarko (1825-1893) specializavosi isterijos tyrimuose ir grindė visą gydymą hipnoze. Jis įrodė, kad isterija veikia ir vyrus, paneigdamas vyraujantį įsitikinimą, jog nuo isterijos kenčia tiktai moterys. 1882 metais Šarko tapo vienu iš moderniosios neurologijos įkūrėju, kai Paryžiuje įsteigė pirmą pasaulyje kliniką  „Salpetriero  Ligoninę“, kuri buvo išimtinai skirta smegenų ir proto studijoms. Šarko mokslinis įnašas didžia dalimi lėmė tolimesnę psichatrijos mokslo plėtrą ir Freudo psichoanalizės  atsiradimą.

   Emilis Coué (1857-1926) prancūzų psichologas ir farmakologas tebėra žinomas kaip savitaigos tėvas. Jis tvirtino, kad bet kokia hipnozė yra greičiau valdoma savitaiga arba autohipnozė, nei būsena įtakota hipnoterapeuto. Coué teigė, kad  įtaiga neegzituoja, esti tik savitaiga.

Coué atskleidė vaizduotės ir saviįtagos galią. Jis tikėjo, kad žmogus pasinaudodamas savo vidiniais ištekliais bei vaizduote gali padėti sau gerinti gyvenimą fiziškai, protiškai ir dvasiškai. Jis mokė žmones saviįtaigos ir jo mėgiama frazė buvo „Kiekvieną dieną, kiekvienu būdu man darosi vis geriau ir geriau“.

  Deivas Elmanas (1900-1967) buvo vienas iš aukščiausiai vertinamų ir gerbiamų 20 amžiaus hipnoterapeutų. Jis yra vienos iš didžiausios įtakos turėjusių knygų apie hipnozę autoriumi. Knygos pavadinimas „Hipnoterapija“. Tyrinėti hipnozę D. Elman paskatino jo dar jaunystėje stebėtos vienos  skausmo mažinimo hipnozės sesijos, po kurios jo tėvui žymiai atlėgo  skausmas. D. Elmanas sukūrė hipnotinio transo sukėlimo metodą, kuris yra vadinamas Deivo Elmano indukcija. Tai buvo pirmas greitas susistemintas būdas, kaip nuosekliai pasiekti gilujį transo lygį, kuris žinomas kaip somnambulizmas.

   Miltonas Eriksonas (1901-1980) yra laikomas modernios hipnozės, kurią dabar vadiname hipnoterapija, tėvu. Šis amerikiečių psichiatras ir psichologas yra žinomas kaip daugybės hipnoterapinių metodų pradininkas. M. Eriksono, naudojančio hipnozę  savo gydymo veikloje, dėka hipnoterapija labai išpopuliarėjo 20 amžiaus viduryje. M. Eriksonas tikėjo, jog „Kiekvienas  žino kaip spręsti savo problemą net tada, kai atrodo, kad jis nežino.“ Jis pabrėždavo kiekvieno atvejo unikalumą  ir specialumą. Jo pagrindiniu postulatu buvo tvirtinimas, kad kiekvienas procesas  yra skirtingas ir todėl turėtų būti traktuojamas su konkrečia specifika. Jis nemanė, kad egzistuoja vienas ir tas pats metodas tinkamas visiems pacientams. Bet kokiom priemonėm mėgindamas pagelbėti savo pacientams įveikti jų negalavimų simptomus Eriksonas išmėgindavo netgi netradicinius būdus.  Eriksono talento unikalumas reiškėsi ir tuo, jog jis gebėjo mąstyti netradiciškai ir papildį savo  metodiką iki tol nenaudotais būdais. Eriksonas sukūrė netiesioginės hipnozės metodą, kuris yra vadinamas Eriksono Hipnoze. Tai labai specifinė hipnozės forma. Skirtingai nei tradicinė hipnoterapija  Eriksono hipnoterapiniame  metode yra panaudojama  netiesioginė įtaiga, metaforos ir istorijų pasakojimai labiau siekiant keisti elgesį, nei  tiesmukiškai įteigti.

   Jo įnašas turėjo įtakos daugybei terapijos formų pradedant nuo tradicinės šeimyninės terapijos baigiant neuro-lingvistiniu programavimu. Amerikos medikų asociacija aprobavo hipnozę kaip terapiją dar 1958 metais, o Amerikos psichiatrų asociacija padarė tai 1961 metais. Hipnozė ir hipnoterapija susilaukė pripažinimo ir pritarimo dėka žmonių, kurie stipriai tikėjo ir nenutrūkstamai naudojo hipnoterapijos praktiką. nežiūrint bandymų  išstumti  šią praktiką kažkur į terapinių veiklų paribius ar marginalizuoti hipnoterapeutus.

hipnozės poveikis.jpg
bottom of page