top of page

Etikos kodeksas

Konsultuojant mano tikslas yra padėti klientui, bet esminis dalykas yra tas, kad klientas pirmiausia duotų leidimą įžengti į jo pasaulį, kad jaustųsi saugus tyrinėti, dalintis jausmais, mintimis. Terapijos rezultatas nepriklauso tik nuo mano žinių, kompetencijos, patirties, nes ir klientas turi dirbti, įdėti pastangų. Dirbdama tokį darbą turėsiu visą gyvenimą mokytis, kad turėčiau kuo daugiau instrumentų, išmanyčiau kuo daugiau technikų, bet taip pat noriu būti autentiška, intuityvi, kūrybiška, rimta ir žaisminga, kontroliuoti procesą, bet ir tiesiog plaukti pasitikint procesu, būti užtikrinta, bet ir leisti sau sutrikti, žinoti, bet ir būti nežinomybėje, taip pat be detalių analizės matyti ir visumą. Todėl be profesinio tobulėjimo, keliu sau šiuos tikslus:

• Būti “Aš-Tu” dialoge, kur kontaktuojama tiesiai, lygiavertiškai, betarpiškai, pabrėžiant santykio/kontakto svarbą.

• Vengti bet kokio dirbtinumo, vertikalios “mokytojos”, “mamos” pozicijos.

• Neteisti, pasitikti klientą ten, kur jis yra ir priimti jį tokį, koks yra šią akimirką.

• Neprimesti savo matymo, bet atspindėti klientą, jo vidinius išgyvenimus, veiksmus be išankstinių nuostatų.

• Mano klientai turi visus atsakymus, išmintį, vidinę galią savyje, mano tikslas padėti jiems pasiekti tuos resursus.

• Priimti visus kliento jausmus ir mintis.

• Tikslas ne išgydyti klientą, bet padėti atpažinti galią, kad pats klientas gali save išgydyti.

• Laikytis konfidencialumo.

• Sukurti saugumo atmosferą.

• Būti jautriai smalsia.

• Būti autentiška, leisti sau būti savimi, išlaikyti savitą konsultavimo stilių.Vengti būti tuo, kuo nesu tam kad įtikčiau, patikčiau ar patenkinčiau kliento norus.

• Nesišvaistyti patarimais, bet duoti namų darbus esant poreikiui.

• Neburti iš kavos tirščių. Pasitaiko, kai konsultantai “žino”, kas bus ateityje ir primeta savo matymą: kada reikia skirtis, kada keisti darbą, kas kaltas dėl kylančių problemų ir pan.

• Būti čia ir dabar.

• Esant poreikiui ar pajutus, kad su savo esama kompetencija negaliu padėti, nukreipti klientą pas kitą kolegą ar pas kitą specialistą.

• Klausytis, tyrinėti tam, kad suprasčiau.

• Pertraukinėti klientą, jeigu jaučiu, kad reikia.

• Stebėti vykstančius procesus ne tik kliente, bet ir savyje.

• Pajutus kontraperkėlimą, išlikti čia ir dabar, adekvačiai elgtis, įsisąmoninti ir suvaldyti situaciją.

• Ne tik užjausti klientą dėl kančios, bet tyrinėti, suprasti kančios priežastis.

• Stengtis ne kažkaip pakeisti klientą, bet padėt suvokti, kaip iki šiol klientas funkcionavo.

• Nepaleisti kliento su atvira “žaizda”, nes esu atsakinga už vykstantį procesą ir jo struktūravimą.

• Mokytis, siekti profesinio, dvasinio augimo.

• Dalyvauti supervizijose.

• Pasikliauti savo intuicija.

"Siekiant pasikeitimo, visų pirma reikia pilnai patirti ir įsisąmoninti, kas esi ir kas yra, prieš stengiantis būti kuo (dar) nesi, pasiekti to ko (dar) nėra." A Beisser

Pasak J. Zinker kūrybiškas terapeutas integruoja dvi sąmonės formas, du buvimo pasaulyje (ir terapiniame santykyje) būdus:

 •  "buvimą tvirtai įsikibusiu ir atsipalaidavusiu;

 •   buvimą aktyviu ir gyvenimą pasyvioje, imlioje nuostaboje;

 •   analizuojant detales ir matant visumą;

 •   kontroliuojant ir plaukiant procese;

 •   būnant užtikrintu ir leidžiant sau sutrikti;

 •   buvimą rimtu ir žaismingu, turinčiu humoro jausmą;

 •   buvimą smalsiu, norinčiu žinoti ir leidimą sau plaukti į neaiškumą, nežinojimą;

 •   patiriant norus, poreikius nuosekliai ir matant visumą vienu metu;

 •   įvardijant dalykus ir patiriant erdvinius vaizdinius;

 •   būnant intelektualiu ir intuityviu."

Atsakomybės atsisakymas

 • Nelaikau savęs psichologe, psichiatre ar socialine darbuotoja („psichinės sveikatos teikėja“).

 • Mano suteikta terapija ar informacija nėra skirta pakeisti profesionalias medicinines konsultacijas, diagnozę ar gydymą, kurią gali suteikti  gydytojas, slaugytojas, gydytojo padėjėjas, psichikos specialistas, sveikatos priežiūros specialistas, licencijuotas dietologas ar mitybos specialistas arba bet kuris kitas licencijuotas ar registruotas sveikatos priežiūros specialistas.

 • Aš negaliu numatyti ar garantuoti, kad klientas pasieks konkretų rezultatą, ir aš pripažįstu bei suprantu, kad kiekvieno individo rezultatai skiriasi.

 • Mano klientų rezultatai priklausys nuo jų atsidavimo, noro, motyvacijos, veiksmų ir daugelio kitų veiksnių, todėl nėra jokių garantijų dėl konkretaus rezultato ar rezultatų.

Medicininės atsakomybės atsisakymo forma

bottom of page